Avaleht

BETWEEN THE TIMES – “Kriis ja ajalikkus maailmasõdade vahelise Euroopa mõtteloos” on Euroopa komisjoni poolt toetatav uurimistöö (ERC Starting Grant), mida juhib Liisi Keedus.

2018-2023 läbiviidava uurimuse eesmärgiks on esitada anti-teleoloogilise ajakäsitluse ning selle teaduslike, eetiliste ja poliitiliste mõjuväljade geneoloogia 20. saj. mõtteloos. Uurimuse keskseks väiteks on, et I Maailmasõjale järgnenud historismi ja progressivismi allakäigust sai võtmeimpulss mitmetele uuenduslikele ühiskonnakriitilistele ja teoreetilis-metodoloogilistele hoovadele. Analüüsitakse tekkinud alternatiivseid aja ja ajaloo mõtestamise katseid ja nende revolutsioonilisi tulemusi õigus- ja kirjandusteaduses, lingvistikas, teoloogias ja filosoofias. Millal ja kuidas võrsub poliitilisest ja eetilisest kriisist teaduslik innovatsioon? Kuidas ja miks selle poliitilised järelkajad erinevad erinevates riikides? Kuidas aitab see 20.saj mõjukaim anti-historismi laine kõnetada tänast progressivismi kriisi?