“R a h w a kasu pärast” – Lydia Koidula ühiskondlikkust mõttest 1860ndatel

Piret Peiker esines Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aktusel 20. veebruaril 2019 oma värskel teadustööl (teised autorid Daniele Monticelli, Krista Mits) põhineva ettekandega “R a h w a kasu pärast” – Lydia Koidula ühiskondlikkust mõttest 1860ndatel. Ettekanne tutvustas Lydia Koidula  arusaama ’ajaloo’ ja ’rahva’ mõistetest, samuti Koidula rolli 1869. a. tänase Eesti ala inimesi mobiliseerinud laulupeo korraldajana ning uuendusmeelse hariduse, sealhulgas väga oluliselt põllumajandusliku hariduse, toetajana. Aktus oli pühendatud Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamisele. Akadeemiline Põllumajanduse Selts ühendab põllumajanduslike erialade tippteadlasi ja teaduspõhise Eesti põllumajanduse edendajaid. Meil on hea meel, et Piret Peikerit kutsuti astuma seltsi liikmeks seoses tema panusega Eesti kaasaegse põllumajanduse ajaloo uurimisse ning põllumajanduse praktilisse arendamisse 2018. a. parima mahetoote arendanud ettevõtte Kasekunst juhatuse liikmena.