Henry Mead Edward Carpenteri kohta

Henry Mead on avaldanud peatüki Edward Carpenteri modernistlikust ajaloofilosoofiast Karina Jakubowiczi ja Robert Dickinsi toimetatud esseekogumikus Heresy and Borders in the Twentieth Century (Routledge, 2021), lk 28-46. (https://doi.org/10.4324/9781003090649)