Ksenia Shmydkaya doktoritöö kaitsmine

7. novembril 2022 kell 11.00 kaitses Ksenia Shmydkaya oma doktoritööd “Revolution, She Wrote: Historical Representation in the Interwar Works of Stanisława Przybyszewska, Sylvia Townsend Warner, and Olga Forsh” (“Ajaloo ja revolutsiooni representatsioonid: Stanisława Przybyszewska, Sylvia Townsend Warneri ja Olga Forshi looming maailmassõdade vahelisel perioodil”).

Avalik kaitsmine toimus Tallinna Ülikooli saalis M648. Laiem publik sai kaitsmist jälgida ja esitada küsimusi Zoomis.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Liisi Keedus ning Tallinna Ülikooli professor Julia Kuznetski.

Oponendid on Cambridge’i Ülikooli auprofessor Catriona Kelly ning Cambridge’i Ülikooli Marie Curie teadur Zsófia Lóránd.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.