Juri Lotmani konverents “Aeg, ajalugu, elulugu”

31.05.2019 kell 09:30 – 02.06.2019 kell 19:15

Tallinn, Uus-Sadama 5

Üheteistkümnes Juri Lotmani konverents toimub 31. mai – 2. juuni. Konverents kannab sel aastal pealkirja “Aeg, ajalugu, elulugu”.

Osalejad arutlevad kolme päeva vältel ajaloo ja isikulugude vastastikuste seoste üle, analüüsides erilise tähelepanuga autobiograafilisi tekste (päevikud, kirjad, memuaarid jne), millel on Juri Lotmani sõnul “ühteaegu ajalooline ja intiimne” tähendusväli.

Konverentsi peakõnelejateks on doktor Laura Gherlone, doktor Vadim Parsamov ja doktor Maria Pljuhanova. Kokku osaleb konverentsil 79 kõnelejat 14 erinevast riigist.

Lisaks kuulub programmi kuulsa Moskva bardi Mihhail Štšerbakovi kontsert, mis toimub 1. juunil kell 18.00, Uus-Sadama 5, ruumis 218.

Konverentsi peakorraldaja on Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramu. Tänavust konverentsi aitab organiseerida Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi uurimisprojekt “Kriis ja ajalikkus maailmasõdade vahelise Euroopa mõtteloos”.

“Kas saame rääkida Euroopa mõtteloost maailmasõdade vahelisel ajal?”

Kutsume teid BETWEEN THE TIMES projekti avaseminarile (“Kas saame rääkida Euroopa mõtteloost maailmasõdade vahelisel ajal?”). Rahvusvaheline töötuba leiab aset 7. ja 8. juunil Õpetajate majas. Kõik huvilised on väga oodatud kaasa mõtlema ja rääkima.
Eriti tõstaksin esile Prof Martin Van Geldereni loengut Anne Franki päevikute ajaloolisest kontekstualiseerimisest, mis esitab materjali põhjal uudse, varasemast vähemoptimistlikuma tõlgenduse. Loeng võtab kokku Göttingeni ülikoolis 7 aastat kestnud põhjaliku ajaloolise uurimuse, mille tulemusel läheb trükki selle esimene teaduslikult kommenteeritud väljaanne:
Prof Van Geldereni loeng toimub 8.06, laupäeva, hommikul.
Seminari programm on siin.

“R a h w a kasu pärast” – Lydia Koidula ühiskondlikkust mõttest 1860ndatel

Piret Peiker esines Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aktusel 20. veebruaril 2019 oma värskel teadustööl (teised autorid Daniele Monticelli, Krista Mits) põhineva ettekandega “R a h w a kasu pärast” – Lydia Koidula ühiskondlikkust mõttest 1860ndatel. Ettekanne tutvustas Lydia Koidula  arusaama ’ajaloo’ ja ’rahva’ mõistetest, samuti Koidula rolli 1869. a. tänase Eesti ala inimesi mobiliseerinud laulupeo korraldajana ning uuendusmeelse hariduse, sealhulgas väga oluliselt põllumajandusliku hariduse, toetajana. Aktus oli pühendatud Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamisele. Akadeemiline Põllumajanduse Selts ühendab põllumajanduslike erialade tippteadlasi ja teaduspõhise Eesti põllumajanduse edendajaid. Meil on hea meel, et Piret Peikerit kutsuti astuma seltsi liikmeks seoses tema panusega Eesti kaasaegse põllumajanduse ajaloo uurimisse ning põllumajanduse praktilisse arendamisse 2018. a. parima mahetoote arendanud ettevõtte Kasekunst juhatuse liikmena.  

“The Curse of Cain. Early Modern Impulses for an Intellectual History of Transnational Migration”

Kutsume kõiki huvilisi kuulama Dr Stefan Doneckeri (Tübingeni Ülikool) ettekannet “The Curse of Cain. Early Modern Impulses for an Intellectual History of Transnational Migration”. Seminar toimub 25.02, kell 14.15, ruumis M 328. Üritus toimub projekti “BETWEEN THE TIMES” raames ja seda toetab Euroopa Teadusagentuur.