Liisi Keedus Karl Barthist

Liisi Keedus on avaldanud artikli Šveitsi teoloogi Karl Barthi poliitilisest mõtlemisest pealkirjaga “‘The snake biting its own tail’: Karl Barth on the modern promise of politics”. Artikkel ilmus ajakirjas International Journal of Philosophy and Theology ja on kättesaadav siin.