Piret Peiker teemal “Eesti Euroopa põhiseaduslikud kujutlusväljad”

09.12.2021 osales Piret Peiker Tartu Ülikoolis korraldatud rahvusvahelisel seminaril “Otsides Eesti Euroopa konstitutsioonilisi kujutlusvälju – suveräänsus kontekstis”Dr. Peikeri ettekande pealkiri oli “Postkoloniaalne riigiõiguslik mõte Euroopas – Eesti vähemusrahvuste kultuuromavalitsusseaduse (1925) fenomen. Seminar algatati Euroopa Teadusnõukogu rahastatud projekti “IMAGINE: Euroopa konstitutsioonilised kujutlusväljad: utoopiad, ideoloogiad jaTeine” (Kopenhaageni Ülikool). Seminari eesmärgiks on luua mitmepoolseid kontakte riigiõiguse, politoloogia, mõtteloo ja kultuurianalüüsi spetsialistide vahel, mis viiksid mh ühispublikatsioonideni.