Postkoloniaalse riigi ehitamisest – Eesti Vabariigi parlamendis 1925.

Poliitilise teooria ja valitsemise küsimustega tegelev uurimisrühm Avaliku Teenistuse Ülikoolis (Budapest, Ungari) kutsus Piret Peikeri külalisesinejaks.

16.03.2021 interneti vahendusel toimunud loeng-seminari pealkiri oli Postkoloniaalse riigi ehitamisest – Eesti Vabariigi parlamendis 1925. a. vastu võetud vähemusrahvuste kultuuromavalitsuste seaduse juhtum”.

Loeng tutvustas nimetatud seaduse ajaloolist tausta ja rahvusvahelisi mõjutusi; seadusega kaasaegseid poliitilise kujutlusvõime liine Eestis, parlamendis ja sellest väljapool toiminud arutlusi-vaidlusi. Seminaridiskussioon  võttis  arutelu alla ka teemaga seotud distsiplinaarsed ja metodoloogilised probleeme, eelkõige mõtteloo, postkoloniaalsete uuringute ja põimitud ajaloo potentsiaali poliitilise teooria ja valitsemise küsimuste lahendamiseks meie kaasaegses maailmas.

Seminari juhatas Prof. Ferenc Hörcher.